Boek maken 2 – je ideeën uitbreiden

Neem tijd en ruimte voor creativiteit

Deze workshops volgen op Boeken Maken 1. Tijdens de cursus breid je jouw vaardigheden uit om handgemaakte boeken te maken die je op je eigen creatieve manier kan door ontwikkelen en afronden. In de laatste sessie zullen we samen onze ervaringen evalueren en krijg je advies over hoe jouw werk voort te zetten en verder te ontwikkelen.

Tijdens de sessies gaan we in op de technieken en praktische aspecten van het maken van boeken en werken we aan ideeën voor de inhoud van elk boek. Het kan zijn dat je na de les thuis elk boek verder voltooit.

Sessie 1 Boek met bloemenvouw
Sessie 2 Vlaggenboek
Sessie 3 Gerecyclede materialen
Sessie 4 Voltooide boeken en uitbreiding van ideeën.

Data: 3 februari, 17 februari, 10 maart, 24 maart 2023
Tijd: 09:00 – 12:00

Je hebt altijd nodig:

Een notitieboekje, favoriete schrijf- en tekenmaterialen, verschillende soorten papier, een lijmstift en sterke lijm.
Elke week zullen we een thema gebruiken, het kan zijn dat je gevraagd wordt om materiaal mee te nemen om dit te ondersteunen, zoals fotokopieën van foto’s, oude tijdschriften etc, een lijst zal een week voor elke les worden toegestuurd.

U wordt voorzien van:

Gereedschappen (b.v. scharen, snijplanken en messen) en papieren mappen.
Thee en koffie

Kosten: 180 euro voor 4 dagdelen
Plaats: Far & Wide Studio, 1f Costerweg, Wageningen
Minimaal 6, maximaal 8 personen

Aanmelden via mary@farandwidewageningen.com


BOOK MAKING 2- EXTENDING YOUR IDEAS

Take time & space for your creativity

These workshops follow on from Book Making 1. During the course you will extend your skills to make handmade books which you can adapt in your own creative ways. In the last session we will explore ideas to take your work further.

The sessions will go through the techniques and practicalities of book making and we will work on ideas for the content of each book. You may need some time after the lesson to complete each book.

Session 1 Flower Fold book
Session 2 Flag Book
Session 3 Recycled materials
Session 4 Completed books and extension of ideas.

Dates: 3rd February, 17th February, 10th March, 24th March 2023
Time: 09:00 – 12:00

You will need:

You will always need: a notebook, favourite writing and art materials, a variety of papers, a glue stick & strong glue.
Each week we will use a theme, you may be asked to bring materials to support this such as photocopies of photographs, old magazines etc, a list will be sent a week in advance of each lesson.

You will be provided with:

Equipment such as scissors, cutting boards and knives, paper folders.
Tea and coffee

Cost: 180 euros for 4 half day sessions
Place: Far & Wide Studio, 1f Costerweg, Wageningen
Minimum 6, maximum 8 people

Sign up: mary@farandwidewageningen.com