‘Out of the box denken’

zilt

Inhoud en werkwijze

Het is belangrijk om met elkaar teamspirit te ervaren en bovenal vast te houden.
Plezier beleven en weten waar je kracht ligt in de organisatie. Waar ga je voor.

Organisaties zijn contant aan het bewegen door veranderingen, reorganisaties, saneringen, afsplitsingen en fusies. Dat vergt vaak het nodige van uw medewerkers en managers.Met elkaar ergens voor gaan is een belangrijk gegeven om werkplezier te ervaren.Bovenal ook dat teamspirit gecreëerd wordt. Het kan belangrijk zijn dat uw medewerkers zijn of haar collega’s eens op een ‘andere manier ontmoet’. Wat leeft er onder uw medewerkers?

Het gehoord en gezien worden als medewerker is belangrijk. Verbindingen ervaren en eventuele (complexe) processen kunnen een plaats krijgen

In de voorbereiding heb ik een gesprek met u als opdrachtgever om uw vraag en doelstelling helder te krijgen. Ik ga op zoek naar verrassende werkvormen die tot grote resultaten kunnen leiden.. Plezier in het doen is een belangrijk uitgangspunt.De manier van werken is fris en we creëren een setting bij de deelnemers van kunnen en durven experimenteren. “Out of the box durven denken’

Enkele voorbeelden

WING partner in ruimte en ontwikkeling, met team tot verhalen en beelden komen van waaruit ieders passie gerelateerd aan de organisatie vorm krijgt. ZILT werkt regelmatig samen met andere kunstdisciplines, ditmaal met het centrum voor fotografie, om de beelden vast te leggen.

DSM Coating Resins

Naast opening teamdag met voorstelling op maat, link een teamdag waarin twee teams Customer Care & Customer Service, één team moet worden met ruimte voor ieder zijn eigen ‘verhaal’ vanuit het verleden in het veranderingsproces om samen op zoek te gaan naar verbindingen gericht op de toekomst. Een nieuwe slogan als eindresultaat.

Brinkschool Primair onderwijs

middels een theaterworkshop hebben teamleden elkaar op een ‘andere’ manier ontmoet, gericht om de samenwerking in een veranderingstraject beter te laten verlopen. Theater als teambuilding, link


Informatie

ZILT theaterwerk
Henriëtte de Graaf
0317 316801
info@zilttheaterwerk.nl
www.zilttheaterwerk.nl