Cursus Dansimprovisatie

harriet-ordelman
Dansimprovisatie gaat uit van de bewegingen van deelnemers zelf. In de warming-up brengt de docent bewegingen in. Hierdoor komt je hoofd tot rust en wordt je wakker voor de bewegings- mogelijkheden van je lichaam. Daarna staat, steeds vanuit inspirerende kaders, je eigen spontane beweging centraal. Op speelse wijze en met aandacht en veel plezier laat je ontstaan wat er ontstaat, steeds meer zonder oordeel. Je traint zo je dansvaardigheden, lichaamsbewustzijn, open waarneming in het moment en de verbinding tussen je beleving en beweging. Je vergroot je creativiteit, de zeggingskracht van je eigen beweging en leert het samenspel met andere dansers kennen. De lessen zijn gebaseerd op Release-techniek, Dansexpressie en Contact improvisatie.
Docent: Harriët Ordelman.
Informatie en inschrijven: info@harrietordelman.nl / 06 182 42 155 / www.harrietordelman.nl

Dansimprovisatie
Locatie: KenKon
Dinsdag 20.00-21.30 uur
Start 4 september 2018
Aantal lessen: 32
€456,00 (incl. btw)
(deelname voor een half jaar is mogelijk in overleg)

Leslocaties
KenKon, Nieuwe Kanaal 11, 6709 PA Wageningen

Open lessen
Elke eerste les is ook open les voor wie wil kennismaken